کتاب‌ها

آرایش رسانه‌ای

عبدالعلی علی عسکری - اسماعیل ارجمندی
175,000 ریال
166,250 ریال

آشنایی با روش های تبلیغی 2

بهروز اثباتی
36,000 ریال
34,200 ریال

آمریکا در لابیرنت (کارنامه دولت آمریکا در روند صلح خاورمیانه)

ویلیام بی. کوآنت ، حمید کله داری
20,000 ریال
19,000 ریال

آناتومی فیلم

برنارد اف . دیک ، حمید احمدی لاری
430,000 ریال
408,500 ریال

آنونس از تاریخچه تا ساختار

آزاده دهقانی
290,000 ریال
275,500 ریال

ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

امیر هوشنگ طهماسبی
70,000 ریال
66,500 ریال

ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی

علی رضا طاهری
150,000 ریال
142,500 ریال