کتاب‌ها

اسرائیل و درگیری دائمی

ربیع داغر ، فاطمه کاظمی
51,000 ریال

اقتصاد دفاع در دوران جدید

حسین دری نوگورانی
160,000 ریال

اقتصاد سیاسی ارتباطات

وینسنت موسکو ، رحیم قاسمیان
150,000 ریال

امپراتور رسانه روپرت مورداک

ویلیام شاوکراس ، امیر حسین بابالار
250,000 ریال

ایدئولوژی سیاسی حماس ( دیدگاه عامه مردم)

میکل ارومینگ ینسن ، رضا رستم زاده - خسروشاهی - ساحله پیوند
100,000 ریال

بتمن باز می گردد

دانیل واترز ، مریم امینی
11,000 ریال