فروشگاه اینترنتی روایت فتح

فیلتر ها

image

این کتاب تلاش دارد درسها و تمهیداتی را از کارگردانی فیلم با مثالهایی از فیلم مشهور(پدرخوانده )قسمت ا

210,000 تومان