محصولات مرتبط

نوبت :4
سال چاپ :1397
تعداد صفحات :200
وزن :۱۹۴گرم
شابک :۹۷۸-۶۲۲-۶۱۱۲-۲۱-۵
وضعیت :انتشار یافته

دیگر آثار نویسنده

هنر زیبایی تفکر - تاملی در مبانی نظر هنر کد کالا 80

.

کلمات کلیدی: سایر هنر زیبایی تفکر مبانی نظری
قسمتی از کتاب

هنر زیبایی تفکر - تاملی در مبانی نظر هنر