محصولات مرتبط

تحیر ترمیدور بررسی تطبیقی علائم ترمیدور کرین برینتون با روند انقلاب اسلامی ایران
در پی عشق دویدن داستان های دراماتیک برای تئاتر دفاع مقدس
معماری درام (پیرنگ، شخصیت، درون مایه، ژانر و سبک)
دیالوگ (هنر کنش کلامی برای کتاب ، تئاتر، سینما و تلویزیون)
داستان‌گویی بصری خلق ساختار بصری فیلم، تلویزیون و رسانه‌های دیجیتالی
ترسیم فیلمنامۀ سریال‌های تلویزیونی (ساختار پایلوت سریال‌های درام)

دیگر آثار نویسنده

تحیر ترمیدور کد کالا 92

بررسی تطبیقی علائم ترمیدور کرین برینتون با روند انقلاب اسلامی ایران

نویسنده:
فروست :
کلمات کلیدی: تحیر ترمیدور مرتضی حدادی رسانه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی نظریه ترمیدور نظریه
قسمتی از کتاب

گونه های انقلاب از نظر برینتون
برینتون معتقد است چهارگونه انقلاب وجود دارد:
« 1- انقلاب مردمی – دموکراتیک» یعنی انقلاب هایی که بیشتر در پی کسب آزادی برای اکثریت و علیه اقلیت هستند؛ انقلاب فرانسه از این نمونه است.
« 2- انقلاب ملی – میهنی » یعنی انقلاب هایی که عمدتاً معطوف به رهایی از سلطه یک قدرت بیگانه بوده اند؛ انقلاب آمریکا از این نمونه است.
« 3- انقلاب دست راستی » یعنی انقلابهایی که از سوی افراد معتبر، متنفذ یا محافظه‌کار به وقوع می پیوندد؛ انقلاب های فاشیستی در ایتالیا و اسپانیا و انقلاب ناسیونال سوسیالیستی در آلمان از این نمونه هستند.
« 4- انقلاب عقیم » یعنی انقلا بهایی که در آ نها شورش گرو ههای سازما نیافته انقلابی به شکست می انجامد.