فروشگاه اینترنتی ساقی

فیلتر ها

image

این کتاب عمدۀ نقدها، ضد یادداشت ها و مقالاتی دربارۀ سینمای ایران است که از سال۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ در مجلات،

70,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

سینمای فلسطین یکی از منابع مهم برای فهم فرهنگ و تار خ فلسطینیان است این جامعه از فرهنگی پویا و متحرک

40,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

نکته‌ی مهم در نقدهای وود این است که آن ها با تجربیات شخصی و علناً بیان شده ی او (یا دیدگاه های اجتم

50,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

زماني نه چندان دور، باور داشتيم كه پايان جنگ سرد ميتواند دنيايي از صلح و ثبات را به همراه داشته باش

35,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

ما به خوبی درک میکنیم که اگر چه نظری ههای هنر، امکان نزدیک شدن به هنر را میدهندو در برخی موارد امکان

21,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

تئوری هایی که در اینجا ارائه می شود در نظر دارد تا به نویسندگان مسیری پیشنهاد کند ورای هزارتوی خفقان

73,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

شورایعالی انقلاب فرهنگی، مركز مهندسی فرهنگی كشور محسوب میشود.مهندسی فرهنگی كشور، نیازمند داشتن نگاه

17,500 تومان
تئوریک
دسته بندی
image

مدیرت ادراک یکی از عناصر عملیات فرهنگی است. در این مطالعه نوعی گونه شناسی از مدیرت ادراک عرضه شده

7,000 تومان
تئوریک
دسته بندی
1 2