فروشگاه اینترنتی ساقی

فیلتر ها

image

هدف اصلی این کتاب فراهم کردن دانشی عملی و ضروری است تا شما بتوانید در به کارگیری عناصر بنیادینِ مورد

50,000 تومان
تحقیق
دسته بندی
image

گردهم آیی سازمان های غیردولتی کنفرانس جهانی 2001 علیه نژادپرستی،تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به این

25,000 تومان
تحقیق
دسته بندی
image

این کتاب میخواهد ضمن ارائه‌ی تعریفی موجز از موضوع انتخابیاش، یعنی سینمای مستند، کلیاتی از مؤلفه‌های

25,000 تومان
تحقیق
دسته بندی
image

دروغ های ساختگی ( تحریف جنگ عراق در رسانه ها)

8,000 تومان
تحقیق
دسته بندی